Harcamaya Esas Analitik Bütçe Sınıflandırması

-Analitik Bütçe Sınıflandırması Rehberi (2009-2011 Dönemi)
  (8 Temmuz 2008/26930 (Mükerrer) sayılı R.G.)

-Analitik Bütçe Sınıflandırması Rehberi (2008-2010 Dönemi)
  (3 Temmuz 2007/26571 sayılı R.G.)

 


Up | Down | Top | Bottom